หาดบ้านกรูด อำเภอบางสะพานนับเป็นอำเภอสุดท้ายของภาคกลาง
ติดต่อกับภาคใต้ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่ง ทั้งที่เป็นธรรม
ชาติท้องทะเล หาดทราย น้ำตก และสถานที่ประวัติศาสตร์ ศาสน
สถานที่ประชาชน เคารพนับถือซึ่งท่านและครอบครัว สามารถใช้เวลา
เที่ยวชมได้อย่างมีความสุข เพลิดเพลิน
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว บ้านกรูด :
 
  เขาธงชัย
เนินเขาเล็กๆตั้งคั่นระหว่างหาดบ้านกรูด กับหาดทรายแก้ว เมื่อท่านได้ขึ้นไปบนยอดเขาจะมองเห็น
ชายหาดทั้งสองหาด เห็นทิวต้นมะพร้าวสุดสายตา ซึ่งเป็นแหล่งที่ปลูกมากที่สุดในประเทศ เขาธงชัย
ยังเป็นที่ตั้งของมงคลสถาน 3 แห่ง ซึ่งได้แก่ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ พระพุทธกิตติสิริชัย
และศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มงคลสถานเหล่านี้ ต่อไปจะเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
       
 

พระพุทธกิติศิริชัย (หลวงพ่อใหญ่)
เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะคันธาระ เป็นพระพุทธรูปที่ได้รูปแบบการสร้างที่ได้รับอิทธิพลจาก
กรีก เผยแพร่เข้าไปในประเทศอินเดีย การสร้างได้รับแรงศรัทธาจากชาวบ้านกรูด และจังหวัด
ใกล้เคียงร่วมใจกันสร้างถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมีพระชน
มายุครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า "พระพุทธกิตติ
สิริชัย" หันพระพักตร์ออกสู่ทะเล เพื่อให้ชาวเรือชาวประมงที่ออกเรือ ได้เคารพสักการะบูชาเพื่อเป็น
สิริมงคล คุ้มครองป้องกัน ภยันตรายต่างๆที่เกิดขึ้น และถือได้ว่าเป็นพุทธองค์ที่มีขนาดใหญ่และสวย
งามมากองค์หนึ่งของประเทศไทย

 
       
  พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ (พระมหาเจดีย์เก้ายอด)
เป็นพระปรางค์จัตุรมุขสูง 3 ชั้น ชั้นบนสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สร้างด้วยจิตศรัทธาของชาวประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียงสร้างถวายเป็นพระราชกุศล
แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสปีกาญจนาภิเษก(ทรงครองราชครบ 50 ปี) ออกแบบ
ก่อสร้าง โดย ม.ร.ว.มิตราวุธ เกษมสันต์ ศิลปินแห่งชาติ บรมครูด้านสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งถือได้ว่า
เป็นสถาปัตยกรรมไทยที่ทรงคุณค่า และสวยงามที่สุดชิ้นหนึ่ง
 
       
 
เกาะทะลุ
เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจำนวนเกาะ 3 เกาะ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณ อำเภอบางสะพาน เกาะทะลุ
มีแนวปะการังน้ำตื้น เป็นแนวยาวทอดตามความยาวของเกาะ เหมาะแก่การดำน้ำ (Skin Diving)
สัญลักษณ์ของเกาะ คือ ตอนเหนือของเกาะมีช่องทะลุขนาดใหญ่ ภายในเป็นลักษณะห้องโถงใหญ่
มาก ท่านและคณะสามารถจัดโปรแกรมดำน้ำได้ โดยเช่าเรือหรือจัดแพคเกจเที่ยวเกาะได้
 
       
  เกาะลำร่า
เป็นเกาะที่มีขนาดเล็ก อยู่ห่างจากฝั่งเพียงประมาณ 1 กิโลเมตร มีแนวปะการังอยู่บ้างแต่น้อยกว่า
เกาะทะลุ มีฝูงปลานานาชนิด และห่างจากหาดบ้านกรูดเพียง 5 กิโลเมตร เหมาะสำหรับท่านผู้มี
เวลาพักผ่อนไม่มากนัก
 
       
  มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ
เย็นชุ่มฉ่ำใจกับลายน้ำและปลาหลากหลายชนิดในตู้ปลาขนาดใหญ่เพลิดเพลินกับการชมสัตว์น้ำ
ทั้งน้ำเค็มและน้ำจืดที่จำลองโลกภายใต้น้ำมาให้คุณได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดชมบิ๊กแท้งค์ขนาดใหญ่
ที่มีสัตว์น้ำชนิดต่างให้คุณได้เรียนรู้และเห็นถึงความแตกต่างของสรรพชีวิตในแต่ละระดับความ
ลึกของน้ำราวกับดำดิ่งสู่ก้นทะเลลึกอุโมงค์ปลา ชมความงามใต้โลกสีคราม สัมผัสทุกชีวิตใต้ท้องน้ำ
ด้วยสายตาของคุณได้ที่นี่ "อุโมงค์ปลาแห่งแรกในเมื่องไทย"
 
       
 

ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ชาวบ้านกรูดและประชาชนทั่วไป ได้เคารพนับถือพระองค์ท่าน ได้จัดสร้างศาล(พระตำหนัก) มีพระรูปปั้นขนาดเท่าพระองค์จริง ประทับยืนเพื่อให้ชาวเรือและประชาชนทั่วไปได้สักการะขอ
พรและปัดเป่าให้พ้นภัยธรรมชาติต่างๆเสมอมา

 
 
 
 
Home | Accommodation | Rates | Reservation |Facilities | Location | Contact | Gallery | Baan Krud Introduce