การจองห้องพัก ทุกครั้งจะต้องจ่ายล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าพัก ค่าใช้จ่ายสามารถจ่ายได้ โดยผ่านทาง เครดิตการ์ด (Visa, Master, JCB and AMEX) แขกทุกท่านจะต้องแสดงหนังสือเดินทาง(สำหรับชาวต่างชาติ) เพื่อเป็นการยืนยันในการเข้าพัก ใบยืนยันการจองห้องพัก จะต้องถูกส่งทาง email หรือ Fax
 
 
! = Important information
 
     
 
Guest Information
First name :
!
Last name :
!
Email :
!
Telephone no. :
Fax no. :
Passport no. :
Company :
(If applicable)
Address :
Country :
!
Nationality :
Reservation/Booking Information
Types of room required :
Types of bed :
Number of room required :
Extra bed :
 Yes  No
Number of adult(s) :
!
Number of children (If any) :
Age of children :
Please specify if more than one type of room is required :
Other requirement :
Check in date :
!
Check out date :
!
Fligth Information
Arrival :

Flight name and no. :

Time of Arrival :

Departure :

Flight name and no. :

Time of Departure :

Please let us know from where you  know about grandsolehotel.com

If you have problems sending your booking form please send it to booking@baanklangaowresort.com
Cancellation / No Show

30 working days in advance refundable excluding 5.5% administration service fee.
15 working days in advance : 50% Non-refundable and non - transferable.
7 working days in advance : 100% Non-refundable and non - transferable.
(excluding Sat & Sun and Public Holidays)
**Remark : The policy can be changed without notice.

 
     
  For Credit card from please click here to print this form, fill-in your Credit Card details and fax it to our Office at (662) 816 8012  
     
 

Home | Accommodation | Rates | Reservation |Facilities | Location | Contact | Gallery | Baan Krud Introduce